Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@pwszchelm.edu.pl

Laboratorium Mechaniki Gruntów

Laboratorium prowadzi działalność w zakresie mechaniki gruntów, przy czym działalność ta dotyczy realizacji badań laboratoryjnych i terenowych w tym:

 • wyznaczanie właściwości fizycznych i filtracyjnych gruntów mineralnych oraz parametrów ich zagęszczalności,
 • ustalanie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów,
 • określanie parametrów geotechnicznych gruntów dla potrzeb projektowych i wykonawstwa – fundamentowanie, budownictwo ziemno-nasypowe (nasypy komunikacyjne, obwałowania cieków wodnych), oraz mury oporowe itp.,
 • ocena warunków gruntowo-wodnych terenu wraz z oceną jego przydatności do zabudowy.

 

Laboratorium jest również w stanie wykonywać szeroki zakres prac geotechnicznych na potrzeby przemysłu.

Wyposażenie:

Georadar do badań nieniszczących podłoża gruntowego IDS Group Companies

 

Zestaw do badania wytrzymałości i wodoprzepuszczalności gruntu Proeti S0150

Pozostałe wyposażenie:

 • Wstrząsarka dostosowana do testów laboratoryjnych Proeti A0507
 • Dynamiczny zestaw do wierceń geotechnicznych Proeti S0553
 • Lekka płyta dynamiczna Proeti S0544
 • Ubijak Proctora Proeti S0290
 • Edometr Proeti H001
 • Maszyna wytrzymałościowa Proeti S0125 do badania wytrzymałości gruntu na ścinanie
 • Suszarka laboratoryjna WAMED SUP-100W