Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@pwszchelm.edu.pl

Program 2015

8 września 2015 r. (wtorek)

10:00-10:15 – Powitanie gości i otwarcie seminarium
Józef Zając, Rektor PWSZ w CHEŁMIE
Marek Osiński Prezes DMG MORI Polska Sp. z o. o.
10:15-10:30 – Potrzeby i możliwości szkoleniowe dostawców obrabiarek CNC, DMG MORI Polska Sp. z o. o. oraz DMG MORI Academy
10:30-10:45 – INDUSTRY 4.0, Karol Staworko, Siemens Sp. z o.o.
10:45-11:00 – KUKA – Najnowsze trendy w integracji robotów przemysłowych z obrabiarkami, KUKA Poland
11:00-11:15 – Problemy szkolnictwa zawodowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnego programu HEIDENHAIN dla polskich szkół, Zbigniew Gmaj, APS HEIDENHAIN
11:15-11:30 – Potencjał szkoleniowy PWSZ w CHEŁMIE w procesie kształcenia programistów i operatorów obrabiarek CNC, Jerzy Józwik, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE
11:30-11:45 – CNC SINUMERIK – zintegrowane rozwiązania dla obrabiarek – możliwości szkoleniowe wspierane przez SIEMENS, Bogdan Kietzman, Siemens Sp. z o.o.
11:45-12:00 – Nauka kreatywnego programowania w środowisku oprogramowania SinuTrain firmy SIEMENS, Dmitrij Morozow, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
12:00-12:30 – Przerwa kawowa (serwis kawowy – non stop)
12:30-12:45 – Ultrawydajna obróbka HSM w NX CAM, Krzysztof Augustyn, CAMdivision Sp. z o. o.
12:45-13:00 – Synergia projektowania, symulacji i wytwarzania w środowisku systemu NX, Andrzej Zyśko, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE
13:00-13:15 – Invomilling – wydajna technologia obróbki kół zębatych, Michał Niemiec, SANDVIK COROMANT Polska Sp. z o. o.
13:15-13:30 – Rozwój pomocy edukacyjnych w tematyce programowania maszyn sterowanych numerycznie, Robert Nagraba, APS HEIDENHAIN
13:30-13:45 – Integracja systemów technologicznych, Adam Banaszczak, Tomasz Gęca, Tomasz Szynka, Delcam Sp. z o.o.
13:45-14:00 – Prezentacja firmy Famot Pleszew Sp. z o.o.
14:00-14.15 – Prezentacja firmy DMG MORI Academy
14:15-15:00 – Obiad
15:00-17:00 – Pokazy obróbki (część 1)

BUDYNEK B

Obróbka hybrydowa z teksturowaniem formy na obrabiarce LASERTEC Shape DMU 65 MonoBlock z systemami sterowania SINUMERIK 840 D sl CNC Software 4.5 oraz LASERSOFT 3D, Marek Czwarnowski, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE
Wysokowydajna obróbka uzębień z wykorzystaniem CTX 1250 z systemem SINUMERIK 840D, Marcin Wieczorek, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE, Michał Niemiec, Sandvik COROMANT Polska Sp. z. o.o.
Optymalizacja czasu wymiany narzędzia na obrabiarce MILLTAP 700 z systemem SINUMERIK 840D sl CNC Software 4.5, Andrzej Zyśko, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE, DMG MORI Polska Sp. z o.o.
Prezentacja firmy DMG MORI Polska Sp. z o.o. (szczegóły wkrótce)

BUDYNEK C

Ultrawydajna obróbka HSM z wykorzystaniem pięcioosiowego centrum obróbczego DMU 65 MonoBlock z systemami sterowania SINUMERIK 840 D sl CNC Software 4.5, Krzysztof Augustyn, CAMdivision Sp. z o. o. oraz PWSZ w CHEŁMIE
Integracja systemów technologicznych podczas toczenia z wykorzystaniem tokarki sterowanej numerycznie z napędzanymi narzędziami CTX 310 eco oraz systemem sterowania HEIDENHAIN CNC PILOT 620, Adam Banaszczak, Tomasz Gęca, Tomasz Szynka, Delcam Sp. z o.o.
Integracja systemów technologicznych podczas frezowania z zastosowaniem trzyosiowego centrum obróbczego DMC 635 V eco DMG ze sterowaniem HEIDENHAIN TNC 620, Adam Banaszczak, Tomasz Gęca, Tomasz Szynka, Delcam Sp. z o.o.
Technologie wspomagane systemami symulacyjnymi HEIDENHAIN i SIEMENS: pulpity HEIDENHAINa, programy symulacyjne – Leszek Semotiuk, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE, SinuTrain, Bogdan Kietzman, Siemens Sp. z o.o.

BUDYNKI A, B, C, D, E, lotnisko F
Zwiedzanie Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie
BUDYNEK B
Salon ekspozycji firmowych
BUDYNKI A i C
Serwis kawowy – non stop
17:00 – 19:00 – Atrakcje dla Gości Seminarium: przelot swobodny balonem (nagroda dla 16 osób), lot balonem na uwięzi (dla każdego uczestnika Seminarium), zwiedzanie lotniska akademickiego, zwiedzanie „minimuzeum lotnictwa”, występ zespołu muzycznego
19:00 – 24:00 – Uroczysta Gala

9 września 2015 r. (środa)

10:00-10:15 – Adveon – zwiększona produktywność w systemach CAM, Michał Niemiec, SANDVIK COROMANT Polska Sp. z o. o.
10:15-10:30 – Narzędzia do wydajnej obróbki materiałów trudnoobrabialnych, Sergiusz Sobieski, TIZ-TIZIMPLEMENTS Sp. z o.o.
10:30-10:45 – Synergiczne współdziałanie lokalnych Partnerów Siemens i ośrodków edukacyjnych na rzecz rozwoju systemu szkoleń w systemie NX CAD/CAM, PLATFORMA NAUKOWO BADAWCZA, WIRTUALNE BIURO KONSTRUKCYJNE, Dariusz Pietras, PCASE Sp. z o. o., Lublin, KS AUTOMOTIVE Sp. z o.o., Gliwice
10:45-11:00 – Algorytmy automatycznego wykrywania funkcji cech w systemie NX CAM – szybciej, taniej, dokładniej, Andrzej Zyśko, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE
11:00-11:15 – Kontrola procesów produkcyjnych na różnych etapach procesu wytwarzania, Grzegorz Krajewski, Renishaw Sp. z o.o., Warszawa
11:15-11:30 – Wymiana spaletyzowanych detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie jako optymalizacja czasu przygotowawczo-zakończeniowego TPZ, Piotr Zaniewski, Erowa Technology Sp. z o.o.
11:30-11:45 – Wpływ inteligentnego interfejsu użytkownika na szkolenie w zakresie obsługi obrabiarek Sodick, Leszek Kowalski, SODITRONIK, Warszawa
11:45-12:00 – Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw Lubelszczyzny i sposoby ich zaspokajania, Dariusz Kozak, P.H.M POLCOMM, LUBARTÓW
12:00-12:15 – Narzędzi do obróbki skrawaniem firm MaFord, YG-1 oraz WEISS, Rafał Trelka, INFORM
12:15-12:30 – Przerwa kawowa (serwis kawowy – non stop)
12:30 – 14:30 – Pokazy obróbki (część 2)

BUDYNEK B

Obróbka hybrydowa z teksturowaniem formy na obrabiarce LASERTEC Shape DMU 65 MonoBlock z systemami sterowania SINUMERIK 840 D sl CNC Software 4.5 oraz LASERSOFT 3D, Marek Czwarnowski, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE
Wysokowydajna obróbka uzębień z wykorzystaniem CTX 1250 z systemem SINUMERIK 840D, Marcin Wieczorek, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE, Michał Niemiec, Sandvik COROMANT Polska Sp. z. o.o.
Optymalizacja czasu wymiany narzędzia na obrabiarce MILLTAP 700 z systemem SINUMERIK 840D sl CNC Software 4.5, Andrzej Zyśko, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE, DMG MORI Polska Sp. z o.o.
Prezentacja firmy DMG MORI Polska Sp. z o.o. (szczegóły wkrótce)

BUDYNEK C

Ultrawydajna obróbka HSM z wykorzystaniem pięcioosiowego centrum obróbczego DMU 65 MonoBlock z systemami sterowania SINUMERIK 840 D sl CNC Software 4.5, Krzysztof Augustyn, CAMdivision Sp. z o. o. oraz PWSZ w CHEŁMIE
Integracja systemów technologicznych podczas toczenia z wykorzystaniem tokarki sterowanej numerycznie z napędzanymi narzędziami CTX 310 eco oraz systemem sterowania HEIDENHAIN CNC PILOT 620, Adam Banaszczak, Tomasz Gęca, Tomasz Szynka, Delcam Sp. z o.o.
Integracja systemów technologicznych podczas frezowania z zastosowaniem trzyosiowego centrum obróbczego DMC 635 V eco DMG ze sterowaniem HEIDENHAIN TNC 620, Adam Banaszczak, Tomasz Gęca, Tomasz Szynka, Delcam Sp. z o.o.
Technologie wspomagane systemami symulacyjnymi HEIDENHAIN i SIEMENS: pulpity HEIDENHAINa, programy symulacyjne – Leszek Semotiuk, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE, SinuTrain, Bogdan Kietzman, Siemens Sp. z o.o.

BUDYNKI A, B, C, D, E, lotnisko F
Zwiedzanie Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie
BUDYNEK B
Salon ekspozycji firmowych
BUDYNKI A i C
Serwis kawowy – non stop
14:30-15:30 – Obiad
10 września 2015 r. (czwartek)
„ZDOBĄDŹ WYKSZTAŁCENIE – SZLIFUJ DOŚWIADCZENIE”
10:00-10:15 – Proces kształcenia inżynierów wg standardów DMG MORI Academy – prezentacja DMG MORI Academy
10:15-10:30 – Studia inżynierskie – twoja szansą na przyszłość, Jerzy Józwik, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE
10:30 – 10:45 – Oferta kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie, Łukasz Puzio, Centrum Lotnicze, PWSZ w Chełmie
10:45-11:00 – Zadania kształcenia inżynierskiego w Polsce, Zbigniew Siemiątkowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
11:00 – 13:40 – Pokazy obróbki (część 3)

BUDYNEK B

Obróbka hybrydowa z teksturowaniem formy na obrabiarce LASERTEC Shape DMU 65 MonoBlock z systemami sterowania SINUMERIK 840 D sl CNC Software 4.5 oraz LASERSOFT 3D, Marek Czwarnowski, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE
Wysokowydajna obróbka uzębień z wykorzystaniem CTX 1250 z systemem sterowania SINUMERIK 840D, Marcin Wieczorek, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE, Michał Niemiec, Sandvik COROMANT Polska Sp. z. o.o.
Optymalizacja czasu wymiany narzędzia na obrabiarce MILLTAP 700 z systemem sterowania SINUMERIK 840D sl CNC Software 4.5, Andrzej Zyśko, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE, DMG MORI Polska Sp. z o.o.
Prezentacja firmy DMG (szczegóły wkrótce)

BUDYNEK C

Ultrawydajna obróbka HSM z wykorzystaniem pięcioosiowego centrum obróbczego DMU 65 MonoBlock z systemem sterowania SINUMERIK 840D sl CNC Software 4.4, Krzysztof Augustyn, CAMdivision Sp. z o. o. oraz PWSZ w CHEŁMIE
Integracja systemów technologicznych podczas toczenia z wykorzystaniem tokarki sterowanej numerycznie z napędzanymi narzędziami CTX 310 eco oraz systemem sterowania HEIDENHAIN CNC PILOT 620, Adam Banaszczak, Tomasz Gęca, Tomasz Szynka, Delcam Sp. z o.o.
Integracja systemów technologicznych podczas frezowania z zastosowaniem trzyosiowego centrum obróbczego DMC 635 V eco DMG ze sterowaniem HEIDENHAIN TNC 620, Adam Banaszczak, Tomasz Gęca, Tomasz Szynka, Delcam Sp. z o.o.
Technologie wspomagane systemami symulacyjnymi HEIDENHAIN i SIEMENS: pulpity HEIDENHAIN, programy symulacyjne – Leszek Semotiuk, Centrum Studiów Inżynierskich, PWSZ w CHEŁMIE, SinuTrain – Bogdan Kietzman, Siemens Sp. z o.o.

BUDYNKI A, B, C, D, E, lotnisko F
13:40 – 15:00 – Zwiedzanie Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie
BUDYNEK B
13:40 – 15:00 – Salon ekspozycji firmowych
BUDYNKI A i B
Serwis kawowy – non stop
ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM